KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

15 marca, 2020 0 przez Mikołaj Online

O północy Polska przywróciła kontrole na jakichkolwiek możliwościach. Od niedzieli przez 10 dni do Polski nie będą potrafili wjeżdżać cudzoziemcy. Na ten stopień kontrolę graniczną wprowadzono dodatkowo w porcie morskim w Kołobrzegu.

Jak czytamy w specjalnym komunikacie: „Od 15 marca przekraczanie granic możliwe będzie jedynie w powołanych do ostatniego pomieszczeniach. W województwie zachodniopomorskim przekraczanie granicy będzie dopuszczalne tylko na przejściach drogowych: Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen, Świnoujście – Garz, w porcie morskim Świnoujście, Kołobrzeg i lotniczym Szczecin – Goleniów. W województwie pomorskim ruch graniczny możliwy będzie na przejściach morskich w Gdańsku, Gdyni a na przejściu lotniczym Gdańsk – Rębiechowo”

– „Tymczasowa kontrola graniczna będzie odprowadzana przez pracowników Straży Granicznej. Zakres kontroli dostosowany będzie dość do stanu zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w kontakcie z wystąpieniem wielkiego ryzyka dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie wykonywać zadania przy wykorzystaniu sprzętu mobilnego, w oparciu o nasze zasoby kadrowe i we obcowaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną” – informuje Morski Oddział Straży Granicznej

Co wtedy wypowiada w realizacji dla Kołobrzegu? Na morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową drogą morską będą mogli: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo są pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy będące prawo stałego lub czasowego pobytu na pole RP; cudzoziemcy będący uprawnienie do produkcji na pole RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do działania działalności na takich samych wartościach co obywatele polscy; posiadający prawo na rzecz, pozwolenie na rzecz sezonową, poinformowanie o daniu wykonywania pracy gościowi na pole RP; . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może pozwolić gościowi na wjazd na pole RP, w sposobie danym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

0 0 votes
Daj ocenę