OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

14 marca, 2020 0 przez Mikołaj Online

W klubu z przeciwdziałaniem ryzykom powiązanym z wirusem COVID-19, o jakim mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz obudzonych nimi formie kryzysowych tymczasowo zawieszam w okresie z dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 15 i Grottgera 11 w Kołobrzegu oraz Wojska Polskiego 58 w Gościnie.

Ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu porad i pomocy prawnej wyłącznie przez telefon także w możliwości poczcie elektronicznej.

Udzielanie porad w wysoko przedstawiony system będzie być analogicznie, kiedy w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku do kobiet, o jakich mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Osoba chcąca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na trasę, zawierający oświadczenie, że nie stanowi w stopniu ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzór projektu w formy elektronicznej (szablon przydatny istnieje na ścianie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieopłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Dni oraz godziny udzielania świadczeń:

Punkt Nieodpłatnej Poradzie Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu Tel. 516 184 324
Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl
Wtorek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Środa – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Czwartek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Piątek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl
Punkt Nieodpłatnej Poradzie Prawnej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu
Poniedziałek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna04@powiat.kolobrzeg.pl 661 845 991
Wtorek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna05@powiat.kolobrzeg.pl 608 206 775
Środa – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl / pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl 604 246 598 / 660 043 212
Czwartek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna03@powiat.kolobrzeg.pl 660 043 212
Piątek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl 608 206 775
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 tel. 694 867 641
Poniedziałek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Wtorek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Środa – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Czwartek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Piątek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.plSzczegóły na ścianie internetowej: https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/12594926

0 0 votes
Daj ocenę