Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

18 maja, 2019 0 przez Mikołaj Online

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do rzeczy w tamtym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy są szansa kierowania do rzeczy za granicą naszych ludzi jak jeszcze obywateli nowych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z opinii na zainteresowanie naszym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, toż oni są najczęściej kierowanymi do rzeczy za granicą cudzoziemcami przez polskich pracodawców.

Kierowanie jest jedyną formą wysłania człowieka do drugiego świecie w projekcie czasowego pisania rzeczy w tym terenie. Należy przy tym mieć, że w całym czasie w którym pracownik buduje swoją książkę za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna stawka od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla gościa delegowanego, przy czym w moc branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej np. w sfery budowlanej. Aby oddelegować turystę ze wschodu do rzeczy w Niemczech, przydatne jest uzyskanie wizy Vander Elst. Istnieje wówczas wiza wydawana przez Ambasadę Niemiec w Warszawie. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług mającą prawo przedsiębiorstwa do realizacji swoich usług w przyszłym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na tej tezie może tymczasowo delegować swoich gości bez wymogów uzyskiwania dla nich wolno pozwoleń na produkcję co miałoby znaczenie gdyby pracownik samodzielnie chciał kupić zatrudnienie dokładnie w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które decydują warunki i wartości na których pracodawcy innych krajów UE mogą wysyłać swoich gości do rzeczy w ich kraju.

Niemiecka wiza Vander Elst wydawana istnieje w projektu tymczasowego oferowania usług w Niemczech pracownika, którego do rzeczy w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy skupia się ze działaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec pragnie pamiętać zawartą umowę o rzecz lub prawo z Polskim pracodawcą, w układu spośród ostatnim potrzebuje być zabezpieczony i podejmować minimum od miesiąca u pracodawcy, który pragnie delegować człowieka do rzeczy w Niemczech. Wymaga w układu spośród obecnym legalnie stać na obszarze Polski, mieć zezwolenie na pracę. Konieczny jest materiał organizowany przez Polski ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu prawu w rozmiarze ubezpieczenia społecznego a co istotne aby wystąpić po te teksty potrzebne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa kraj w którym pracownik liczy się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie ludzi tych listów trwa kilka tygodni dodatkowo w przypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z niezbędnych dokumentów może zakończyć się w ok. 4 tygodniach od czasu zatrudnienia pracownika w Polsce. Ten sezon jest ponad niezbędny aby udowodnić, że rola w Niemczech nie jest dobrym celem zatrudnienia gościa i od razu po zatrudnieniu nie może on zostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik zatrudniony jest na stałe w Polsce i jego funkcja za granicą ma cel jedynie tymczasowy dodatkowo w ramach naszej aktywności w Polsce został przesyłany do zakładania swoich obowiązków na terenie Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o danie wizy Vander Elst chodzi po wcześniejszym zarejestrowaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wraz z opłatą 75 euro (równowartość w jasnych polskich). Agencja Work Holding za uwaga przy kompletowaniu i przynoszeniu wniosku pobiera od pracodawcy dodatkową cenę za usługę w wysokości 250 zł netto za jednego pracownika.

Organizacja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom usługa we jakichś formach i sprawne delegowanie swoich gości do Książce w Niemczech. Nasza podpora jest kompleksowa – od efektywnej oraz mocnej rekrutacji ludzi z boków takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Nasza poprzez konsultacje prawne oraz porada w załatwieniu wszystkich niezbędnych w ciągu delegowania pracowników materiałów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do sądzie należy dołączyć: dwa efekty w języku niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i praktyki u pracodawcy, umowa pracodawcy z nazwą z różnego państwa UE, pismo od firmy oferującej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący ludzi musi jeszcze zgłosić ten fakt w niemczech w nowych siedzibach w zależności od wielu szczegółów, które sam mogą wymagać poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu dziedzin.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (i dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do jakiej należy także odprowadzać składkę na odpoczynek.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy występujący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik kierowany do rzeczy w Niemczech podlega przepisom w obrębie płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna różni się w zależności od części i np. ogólna wartość to przynajmniej 9,19 euro brutto za godzinę pracy ale dla branży budowlanej więc w zależności od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak również jedne nazwy do rzeczy w których zatrudnieni są delegowani przykładają wielką wartość do weryfikacji czy pracownicy otrzymują płacę wspólną z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy oraz nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną grupa wypłaty dla gościa można wypłacić ale w strukturze ryczałtu czy diety więc w forma niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Lokalną spółkę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków pracy oraz płacy minimalnej według przepisów kraju do którego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także wypoczynek w formacie powstającym z przepisów niemieckich.

Zachęcamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców a ponadto Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Lokalnych firm.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech

0 0 votes
Daj ocenę